O NAMA

Priroda ima rešenje

Kompanija HerbElixa DOO je osnovana 2018. godine sa ciljem razvoja i proizvodnje proizvoda na bazi lekovitog bilja. Naš glavni fokus je razvoj proizvoda na bazi etarskih ulja koji mogu pomoći u lečenju različitih zdravstvenih poremećaja i bolesti. Posebno nam je značajan razvoj suplementa koji se mogu koristiti za tretman infekcije mikroorganizmima koji su često otporni na postojeće terapije, kao što je Helicobacter pylori (Heliko bakterija).

Etarska ulja, glavni aktivni principi naših proizvoda, su kompleksne smeše brojnih isparljivih jedinjenja, dobijenih hidrodistilacijom iz aromatičnog lekovitog bilja. Strukturna raznovrsnost ovih jedinjenja omogućava im da rade sinergistički i putem različitih mehanizama, tako da je praktično nemoguće da mikroorganizmi razviju rezistentnost prema svim ovim jedinjenjima istovremeno. To je glavna prednost etarskih ulja u poređenju sa drugim jedinjenjima, pored njihovog prirodnog porekla i niske toksičnosti. Uprkos svom velikom potencijalu, etarska ulja su veoma slabo iskorišćena u farmaceutskoj industriji. Zbog svih ovih razloga, kompanija HerbElixa je izabrala etarska ulja kao osnovu svojih proizvoda.

Naši proizvodi se isključivo zasnivaju na naučnim rezultatima, prvenstveno proizašlim iz 10 i više godina istraživanja koje su sproveli osnivači kompanije HerbElixa: tri univerzitetska profesora koji su izgradili uspešne naučne karijere u oblasti proučavanja lekovitog bilja. Svi proizvodi kompanije HerbElixa predstavljaju inovaciju i jedinstveni su jer se proizvode po recepturama i tehnologijama koje smo sami razvili.

Da bismo postigli visok kvalitet naših proizvoda, kontrolišemo ceo proces proizvodnje, od uzgajanja samog biljnog materijala do pakovanja i distribucije finalnog proizvoda. Kao sirovinu koristimo biljni materijal od lokalnih proizvođača, čime podržavamo proces ruralne transformacije.

Dozvolite da priroda radi za Vas uz pomoć naših proizvoda!

HERBELIXA TIM

Dr Nataša Simin

doktor biohemijskih nauka

suosnivač

Dr Nataša Simin je doktorirala biohemiju i zaposlena je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, kao vanredni profesor. Dr Simin ima više od 15 godina iskustva u naučnim istraživanjima u oblasti biohemije lekovitog bilja. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih projekata iz ove oblasti. Objavila je 26 naučnih radova u priznatim internacionalnim naučnim časopisima. Njeni istraživački interesi su izolacija i hemijska karakterizacija biološki aktivnih supstanci iz biljaka i ispitivanje njihovih bioloških aktivnosti. U želji da neke od dobijenih naučnih rezultata primeni u praksi, pre 3 godine odlučila je da započne razvoj i proizvodnju novih biljnih preparata za domaće i svetsko tržište, koji će pomoći u rešavanju globalnih zdravstvenih problema današnjice. Sa svojim koleginicama, osnovala je dva start-up-a, HerbElixa-u i FeJuice, sa kojima je do sada osvojila značajne nagrade na međunarodnim i domaćim takmičenjima za podršku preduzetništvu.

Dr Marija Lesjak

doktor biohemijskih nauka

suosnivač

Dr Marija Lesjak je vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Dva puta je doktorirala. Prvi put na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti biohemije (2011), a drugi put na University College London, Velika Britanija, iz oblasti molekularne biologije (2015). Naučni rad dr Lesjak usmeren je na procenu biološkog potencijala biljaka i biljnih jedinjenja u in vivo i in vitro sistemima u cilju njihove primene u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Dobitnica je više prestižnih nagrada za svoj naučni rad u Srbiji i inostranstvu: UCL Overseas Research Scholarship za doktorske studije u Velikoj Britaniji (2011-2014); Dr. Willmar Schwabe nagrade za mlade istraživače iz oblasti istraživanja lekovitog bilja (2011); Nagrada za najboljeg mladog istraživača na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2015); Stipendija „Pokreni se za nauku” koju dodjeljuje Philip Morris u saradnji sa Centrom za razvojno liderstvo u Srbiji (2016); Nacionalna Stipendija L ‘Oreal-UNESCO za žene u nauci (2016); Specijalna Nagrada „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za sveukupan doprinos nauci koju dodeljuje Univerzitet u Novom Sadu (2018). Autor je brojnih naučnih publikacija u renomiranim međunarodnim časopisima. U želji da svojim naučnim rezultatima da veći smisao, 2018 je počela da se bavi inovativnim preduzetništvom i posvetila se razvoju komercijalnih proizvoda koji su zasnovani na naučnim činjenicama. Ovi proizvodi imaju za cilj da pomognu ljudima u raznim stanjima i bolestima koristeći snagu nauke i prirode. Do sada je osnovala dva strat-upa HerbElixa i FeJuice sa kojima je osvojila mnoge prestižne domaće i svestka nagrade iz oblasti podrške razvoju preduzetništva.

Dr Ivana Beara

doktor biohemijskih nauka

suosnivač

Dr Ivana Beara je redovni profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet. Doktorirala je biohemiju 2010. godine. Više od 15 godina njena istraživačka oblast je biohemija lekovitog bilja, sa posebnim akcentom na biološke aktivnosti prirodnih jedinjenja i eksperimentalne metode za procenu njihovog lekovitog potencijala. Objavila je preko 30 naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima i učestvovala u nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Njena aktuelna istraživanja usmerena su na primenu biološki aktivnih jedinjenja u prevenciji i lečenju bolesti, kao i na razvoj novih, prirodnih i naučno dokazanih formulacija sa benefitima za ljudsko zdravlje. Odluka da 2018. godine zakorači u preduzetnštvo je bila inspirisana željom da poveže naučne rezultate sa njihovom primenom u svakodnevnom životu.

Živko Simin

diplomirani inženjer poljoprivrede

direktor

Živko Simin je inženjer poljoprivrede diplomirao melioracije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u Srbiji. On je izvršni direktor kompanije HerbELIXA DOO od njenog osnivanja. Ranije je radio kao menadžer kvaliteta u međunarodnoj, vodećoj svetskoj kompaniji za proizvodnju omotača “Viscofan” sa 15 godina iskustva u različitim prehrambenim industrijama. U kompaniji Viscofan u Novom Sadu bio je odgovoran za održavanje i razvoj šest različitih standarda (ISO 9001, 14001, OHASS, HACCP, BRC i HALAL) implementiranih u kompaniji. Bio je predstavnik menadžmenta koji je Preduzeće predstavljao pred: sertifikacionim telima, kupcima i inspekcijama. Bio je deo tima za korporativnu reviziju bezbednosti hrane, obavljajući revizije u sestrinskim kompanijama širom sveta. Takođe je bio vođa HACCP tima i bio je odgovoran za održavanje i razvoj programa bezbednosti hrane u fabrici i za organizovanje obuka zaposlenih u oblastima bezbednosti i higijene proizvoda. U mesnoj industriji „Carnex“ Vrbas proveo je sedam godina radeći na poziciji koordinatora za zaštitu životne sredine i upravljanja otpadom, kao i član tima za izgradnju postrojenja za otpadne vode. Ima brojne sertifikate izdate od Evropske organizacije za kvalitet i Nigel Bauer & Saradnici. 

Dr. Slavica Lesjak

specijalista interne medicine

savetnik za medicinska pitanja

Dr. Slavica Lesjak je doktor i specijalista interne medicine sa 40 godina radnog iskustva u medicini. Dr. Slavica Lesjak diplomirala je medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (1979). Diplomu specijaliste interne medicine stekla je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (1990). Kao lekar opšte prakse radilal je u Domu zdravlja u Srbobranu (1979-2004), a nakon toga na Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica (2004-2017). U periodu 2014-2017 bila je načelnik Prijemne ambulante na Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica. Dr. Slavica Lesjak je u penziji od 2017. godine. 2018. godine počela je da radi u kompaniji HerbElixa kao savetnik za medicinska pitanja.