Pravilnik o odustanku

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuju oblik i sadržina obrasca izjave o odustajanju od ugovora zaključenog na
daljinu ili izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: Izjava o odustajanju ).

Član 2.

Izjava o odustajanju sadrži:
1) naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;
2) izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;
3) datum zaključenja ugovora;
4) datum prijema robe;
5) razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede;
6) ime, prezime i adresu potrošača;
7) svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;
8) datum popunjavanja obrasca.

Član 3.

Obrazac za Izjava o odustajanju od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija
odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao
obrazac za odustanak. Direktne troškove vraćanja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Po isteku roka od
14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, bezbedno zapakovan da ne
bi došlo do oštećenja prilikom vraćanja pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak, odnosno
dokaz o kupovini.
Izuzetak od prava na odustanak od ugovara je u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti
zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke ( Član 36. Zakona o
zaštiti potrošača)
Adresa na koju se vraćaju proizvodi je HerbElixa doo, Branka Ćopića 28, Sremska Kamenica

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu u roku od 14 dana možete preuzeti na sajtu Herbelixa.com ispod: