Obaveštenje o uslovima prodaje na daljinu

 1. Sva obaveštenja   data  na  ovom  sajtu  su  u skladu sa članom 1-6, 27, 28, 29, 35 i 36  Zakona  o zaštiti potrošača i  data  su u komercijalne svrhe.
 2. HerbElixa Doo, Sremska Kamenica, Branka Ćopića 28, MB: 21435252, PIB: 111165919. Reklamacije i informacije možete podnet telefonom ili na info@herbelixa.com , u   daljem tekstu PRODAVAC.
 3. Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregledu artikla, kao i prodajna cena. Prikazana je prodajna cena koju naplaćuje Prodavac za koštanje poručenog artikla. Pored cene artikla imate i troškove dostave. Prodavac će  poslati  robu sa kurirskom službom sa kojom imamo potpisan Ugovor (DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD). Obračun troškova dostave je istaknut u okviru korpe gde možete videti i troškove dostave. Zaposleni kod Prodavca će prilikom telefonske potrvde porudžbine saopštiti usmeno kupcu koliko će iznositi troškove dostave.
 4. Isporuka se vrši samo na teritoriji Republike Srbije. Planirano vreme isporuke od trenutka kreiranja porudžbine je 3-7 radnih dana, ne računajući vikend, na teritoriji Republike Srbije, putem kurirske službe DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD. Isporuka se ne vrši tokom državnih praznika koji su definisani kao neradni dani.
 5. Plaćanje je moguće:
  • Pouzećem – plaćanje gotovinom prilikom isporuke
  • Preko računa – direktnom uplatom na račun Prodavca, putem uplatnice predate u banci ili pošti ili putem online bankinga
  • Platnim karticama, prilikom kupovine na sajtu
 6. Prilikom izvršene uspešne porudžbine, roba se sprema za slanje i predaje kurirskoj službi, potrošač će biti obavešten o statusu proudžbine odnosno biće mu javljeno od strane kurirske službe kada da očekuje isporuku robe.
 7. Kao potrošač imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pravo na jednostrani raskid ugovora možete ostvariti u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga za raskig ugovora. Pravo ostvarujete tako što ćete obavestiti prodavca o nastojanju odustanka od ugovora, telefonom, mailom ili poštom. Obaveštenje mora da sadrži obrazac o odustanku od ugovora, ispunjen i potpisan, koji možete skinuti sa našeg sajta. Nakon toga potrebno je kompletnu pošiljku sa pratećom dokumentacijom, ambalažom, uz račun dostaviti nazad prodavcu.
 8. Troškovi poštarine za povrat robe u slučaju odustanka od ugovora idu na teret kupca.
 9. Prodavac se obavezuje da će u roku od 14 dana od prijema obrasca o odustanku izvršiti povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke.
 10. Izuzetak od prava na odustanak od ugovara je u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke ( Član 36. Zakona o zaštiti potrošača)

U slučaju reklamacije:

 1. Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost se vraća prodavcu. Kupac je potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu. Pored reklamacionog lista i proizvoda potrebno je priložiti dokaz o kupovini (račun).
 2. Roba kod koje je predmet reklamacije ili roba od koje želi da se odustane od kupovine vraća se nazad prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca nareklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača I konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.
 3. Troškovi poštarine u slučaju slanja reklamirane robe prodavcu nazad idu na teret prodavca.
 4. Prodavac ima potpisan ugovor sa kurirskom službom DAILY EXPRESS DOO BEOGRAD.
 5. U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije) i dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.