U decembru 2019 godine tim kompanije HerbElixa je odabran da učestvuje u kampanji Inovaciona 2019 koja ima za cilj da osnaži žene da se bave svojim biznisom. Ova kampanja je podržana od strane Kabineta Ministra za Inovacije i Tehnološki razvoj Republike Srbije.

U kampanji Inovaciona 2019 tim kompanije HerbElixa je bio predstavljen ovako:

Nataša Simin, Marija Lesjak i Ivana Beara čine inovativni naučno-preduzetnički tim kompanije HerbEliksa, a ujedno rade i na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Svojim dijetetskim suplementima na bazi lekovitog bilja ove dame doprinele su kvalitetnijem i zdravijem životu ljudi.

Saznajte više na https://www.inovaciona.rs/