Zašto su origano, timijan i čubar dobri za tretman infekcije heliko bakterijom?

Zašto su ove biljke više od začina i zašto deluju pozitivno na zdravlje?

Prirodni preparat HerbELICO sadrži etarsko ulje origana, čubra i timijana, čija aktivnost je odgovorna za veliku efikasnost HerbELICO preparata u borbi protiv heliko bakterije. Zašto se baš etraska ulja origana, čubra i timijana nalaze u preparatu HerbELICO, a ne neka druga, pročitajte u našem blogu.

Origano (Origanum vulgare L.)

Origano je višegodišnja biljka i pripada familiji Lamiaceae. Raste kao žbun, do 50 cm, i ima sitne, zelene listove. Cvetovi su takođe sitni, najčešće beli, svetlo roza ili roza. Ime ove biljke najverovatnije potiče od grčke reči origanon: oros– planina i ganos– svetlost, radost. Raste kao samonikla biljka na Mediteranu, u Severnoj Africi i toplim krajevima Azije. Uspešno se gaji i u drugim područjima sa toplom i umerenom klimom. Postoji više od 61 vrste origana, koje imaju karakterističan miris i ukus. Najpoznatiji je Origanum vulgareL. (vranilova trava, origano), koji se hiljadama godina koristi u kulinarstvu, ali i u tradicionalnoj medicini.

Šta čini origano zdravim?

Origano sadrži veliki procenat etarskog (eteričnog) ulja. Uopšteno, etarska ulja predstavljaju kompleksne smeše isparljivih jedinjenja, koje ovim biljkama daju karakterističnu aromu. U etarskom ulju origana su najzastupljenija jedinjenja: karvakrol, timol, γ-terpinen i p-cymen. U biljci, ova jedinjenja najčešće služe za odbranu od štetočina i mikroorganizama, privlače insekte-oprašivače i učestvuju u regulaciji rasta. Ali, sva ova jedinjenja mogu da deluju pozitivno i na ljudsko zdravlje.

U narodnoj medicini, origano se koristi protiv bakterija i gljivica, kožnih oboljenja i bolesti desni i zuba. Poznato je da utiče na smirivanje kašlja, bronhitis, prehlade, jača imunitet. Koristi se i za ublažavanje stomačnih tegoba, bolova u zglobovima i kostima, itd. U velikom broju naučnih radova je dokazano da origano ima veliku antioksidantnu moć i da smanjuje procese upale. Ali, najupečatljivija aktivnost origana je zapravo antimikrobna.

Niz ispitivanja je pokazalo da origano snažno deluje na suzbijanje rasta raznih mikroorganizama i da je gotovo nemoguće da se razvije rezistencija. Na primer, jedna grupa naučnika je dokazala da samonikli i gajeni origano deluju na čak 39 različitih bakterija i 16 gljivica.

Origano i heliko bakterija (Helicobacter pylori)

Veza između origana i lečenja infekcije heliko bakterijom (H. pylori) postoji i u narodnoj medicini. Naime, origano se koristi za ublažavanje tegoba izazvanih čirom na želucu, a poznato je da je heliko bakterija glavni uzročnik ovog oboljenja. U laboratorijskim uslovima, ispitano je dejstvo ekstrakata i etarskih ulja origana na različite sojeve heliko bakterije. Utvrđeno je da ekstrakt origana uništava heliko bakteriju i da deluje na njen enzim – ureazu.

Ureaza je važna za preživljavanje heliko bakterije u kiseloj sredini želuca. Samim tim ako je aktivnost ureaze narušena opstanak heliko bakterije u želucu je nemoguć. Smatra se da veliki procenat karvakrola u etarskom ulju origana ima značajnu ulogu u eliminaciji heliko bakterije. Naime, karvakrol može da naruši građu membrane i time izazove potpuno uništavanje heliko bakterije.

Timijan (Thymus vulgaris L.)

Timijan je žbunasta biljka, raste do 50 cm. Ima sitne, duguljaste listove i sitne, bele do ružičaste cvetove. Poreklom je sa zapadnog Mediterana, odakle se raširio po Evropi i Americi. Samonikla je biljka, ali se danas uspešno i gaji. Ime potiče od francuske reči thym, izvedene od latinske thymum, odnosno starogrčke thymon. Ove reči se povezuju sa simbolima hrabrosti, žrtve i rituala (dim u obredima). Timijan (Thymus vulgaris L.) se još naziva i pitoma majčina dušica, vrtni timijan ili timus. Koristi se kao vrtna (ukrasna) biljka, kao začin, ali je dobro poznata i njegova primena u narodnoj medicini.

Šta čini timijan zdravim?

U narodnoj medicini, timijan se koristi za pripremu različitih tinktura, sirupa i čajeva, potapanjem u vodu ili alkohol. Timijan, kao i druge aromatične biljke, sadrži veliki procenat etarskih ulja, koja se izoluju hidrodestilacijom. Dominantno jedinjenje u etarskom ulju timijana je timol, čiji sadržaj može biti i oko 50%. U etarskom ulju timijana su prisutna i druga terpenska jedinjenja, poput karvakrola i p-cimena.

Aktivnost etarskih ulja timijana je dosta ispitivana. Otkriveno je da je etarsko ulje timijana jak antioksidans i da ima protivupalna svojstva. Deluje protiv nekih virusa (npr. Herpes simplex), kao i protiv niza bakterija. Takođe, i sam timol, glavni sastojak etarskog ulja timijana, je dobar antibakterijski agens. Reaguje sa membranama bakterija, menja njihovu propustljivost i time uništava bakteriju. Utvrđeno je i da p-cimen i karvakrol iz etarskog ulja jedne vrste timijana deluju zajedno (sinergistički), čime se pojačava ukupna antibakterijska aktivnost.

Timijan i heliko bakterija

Nedavna istraživanja su pokazala da etarsko ulje timijana, kao i origana, eliminiše heliko bakteriju. Timijan ispoljava sličnu aktivnost i način delovanja kao i origano. Jedinjenja prisutna u ovom etarskom ulju narušavaju građu heliko bakterije i deluju na enzim ureazu. Sama glavna komponenta etraskog ulja timijana, timol, takođe uništava heliko bakteriju. Međutim, znatno bolji efekat se postiže kada je timol u smeši sa ostalim jedinjenjima ovog ulja, nego kad je sam.

Nivo efikasnosti etarskih ulja u borbi protiv bakterija značajno zavisi od njihovog hemijskog sastava. Sadržaj jedinjenja u etarskom ulju zavisi od klimatskih uslova, zemljišta, vegetativne faze biljke, načina hidrodestilacije i sl. Jedna portugalska grupa naučnika ispitala je etarska ulja pet vrsta timijana sa različitih lokaliteta. Utvrdili su da sva ulja pokazuju anti-helikobakter aktivnost, ali da jačina aktivnosti zavisi od sadržaja aktivnih komponenti. Zbog toga je važno da svako etarsko ulje koje se koristi u terapiji ima tačan i definisan sastav, kako bi se postigla maksimalna efikasnost.

Čubar (Satureja hortensis L.)

Čubar je jednogodišnja biljka i pripada familiji Lamiaceae. Raste do 30 cm, a na granatim stabljikama se nalaze uski, kožasti listići. Ima sitne cvetove ružičaste boje. Raste na stenovitim područjima, ali se lako i gaji. Naziva se još i čubrica, čubrika. U južnoj Evropi i Mediteranu, čubar se najčešće koristi kao začin, čiji ukus podseća na majčinu dušicu, ali je intenzivniji. Čubar je lekovit, iako je u narodnoj medicini mnogo poznatija biljka iz istog roda – Satureja montanaL. (rtanjski čaj).

Šta čini čubar zdravim?

U narodnoj medicini, čubar se najčešće upotrebljava kao čaj. Koristi se protiv grčeva, mučnine, dijareje i uopšteno kod problema sa probavnim traktom. Pomaže i kod upala grla, ali i bolova u mišićima. Etarsko ulje čubra je bogato γ-terpinenom, karvakrolom i p-cimenom. Ova pojedinačna jedinjenja, ali i etarsko ulje čubra pokazuju dobru antioksidantnu, antibakterijsku i antiparazitsku aktivnost. Takođe, neka istraživanja su potvrdila da čubar ima antiinflamatorni i hepatoprotektivni efekat.

Čubar i heliko bakterija

Etarsko ulje čubra je pokazalo snažnu antibakterijsku aktivnost prema heliko bakteriji u laboratorijskim uslovima.

Interesantno ispitivanje je pokazalo da etarsko ulje čubra i origana zajedno jače deluju protiv heliko bakterije. Naime, pomešana u odgovarajućem odnosu, ova dva ulja, čak i pri nižim koncentracijama, ispoljavaju veću efikasnost u eliminaciji Heliko bakterije, nego kada se koriste pojedinačno. Kada su miševi zaraženi Heliko bakterijom tretirani ovom smešom, uspešnost izlečenja je bila 70% i nisu primećeni nikakvi štetni efekti.

Origano, timijan i čubar – zajedno protiv helikobakterije

HerbELICO preparat je jedinstven jer sadrži kombinaciju eteričnih ulja origana, timijana i čubra pomešanih u tačno određenom odnosu. Svi dosadašnji rezultati naučnih ispitivanja pokazali su da pojedinačna etarska ulja origana, timijana i čubra eliminišu Heliko bakteriju. Istraživanja vezana za HerbELICO preparat potvrdila su da kombinacija i odnos ovih ulja u HerbELICO preparatu ima najmoćniji efekat u eliminaciji Heliko bakterije, u poređenju sa pojedinačnim uljima i ostalim kombinacijama. Takođe, dokazano je da je HerbELICO preparat isto aktivan na antibiotic rezistentne i nerezistente sojeve Heliko bakterije. Samim tim on predstavlja zamenu za antibiotsku terapiju.

Sadržaj svih aktivnih komponenti u HerbELICO preparatu je strogo kontrolisan, čime se postiže konstantan sastav i kvalitet proizvoda. Ovo je izuzetno važno, jer stepen uspešnosti preparata u suzbijanju infekcije Heliko bakterijom u mnogome zavisi od hemijskog sastava etarskih ulja, koje izrazito varira u zavisnosti od klimatskih uslova, načinja gajenja biljke i načina izolovanja ulja. Zbog toga se u proizvodnji HerbELICO preparata, uspešnog u eliminaciji Heliko bakterije, uvek koriste ulja poznatog i tačno određenog hemijskog sastava.

O efikasnosti HerbELICO preparata u suzbijanju infekcije Heliko bakterijom mogu da posvedoče i mnogi zadovoljni korisnici, kod kojih je upotreba HerbELICO preparata bez primene antibiotika dovela do potpune eliminacije Heliko bakterije.

Autor: dr Ivana Beara, doktor biohemijskih nauka

Reference korišćene u tekstu:

Jan, S., Rashid, M., Abd Allah, E. F., Ahmad, P. (2020). Biological efficacy of essential oils and plant extracts of cultivated and wild ecotypes of Origanum vulgareL. BioMed Research International, Article ID 8751718, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8751718

Korona-Glowniak, I., Glowniak-Lipa, A., Ludwiczuk, A., Baj, T., Malm, A. (2020). The in vitroactivity of essential oils against Helicobacter pylorigrowth and urease activity. Molecules, 25(3), 586. https://doi.org/10.3390/molecules25030586

Ultee, A., Bennik, M. H. J., Moezelaar, R. (2002) “The phenolic hydroxyl group of carvacrol is essential for action against the foodborne pathogen Bacillus cereus,” Applied and Environmental Microbiology, 68(4), 1561–1568.

Harmati, M., Gyukity-Sebestyen, E., Dobra, G., Terhes, G., Urban, E., Decsi, G., Mimica-Dukić, N., Lesjak, M., Simin, N., Pap, B., Nemeth, I.B., Buzas, K. (2017). Binary mixture of Satureja hortensisand Origanum vulgaresubsp. hirtumessential oils: in vivotherapeutic efficiency against Helicobacter pyloriinfection. Helicobacter, 22(2).

Dandlen, S. A., Lima, A. S., Mendes, M. D., Miguel, M. G et al. (2011): Antimicrobial activity, cytotoxicity and intracellular growth inhibition of Portuguese Thymusessential oils. Revista Brasileira de Farmacognosia 21,1012-1024.

Fierascu, I., Dinu-Pirvu, C. E., Fierascu, R. C., Velescu, B. S., Anuta, V., Ortan, A., & Jinga, V. (2018). Phytochemical profile and biological activities of Satureja hortensisL.: a review of the last decade. Molecules23(10), 2458. https://doi.org/10.3390/molecules23102458