HerbELICO® i NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Priroda i nauka

HerbELICO®

preparat je rezultat sedmogodišnjeg istraživanja tima naučnika, lekara i univerzitetskih profesora iz Srbije, Mađarske i Australije na temu kako etarska ulja aromatičnih biljaka mogu da pobede Heliko bakteriju (Helicobacter pylori).

VIŠE O PREPARATU

HerbELICO®

preparat je rezultat sedmogodišnjeg istraživanja tima naučnika, lekara i univerzitetskih profesora iz Srbije, Mađarske i Australije na temu kako etarska ulja aromatičnih biljaka mogu da pobede Heliko bakteriju (Helicobacter pylori).

VIŠE O PREPARATU

Na samom početku istraživanja odabrano je 14 aromatičnih biljaka (izop, žalfija, ruzmarin, morač, hajdučka trava, estragon, bosiljak, kleka, majčina dušica, matičnjak, lavanda, nana, origano i čubar) koje rastu na našem podneblju i iz njih je izolovano etarsko ulje.

Ispitan je uticaj dobijenih etarskih ulja na rast Heliko bakterije gajene u laboratoriji.

Pokazalo se da su etarska ulja čubra i origana znatno aktivnija od ostalih ispitivanih ulja, a da je njihova smeša 4 puta aktivnija od pojedinačnih ulja. [1,2]

S obzirom da je smeša etarskih ulja čubra i origana imala mnogo veću aktivnost u eliminaciji Heliko bakterije od pojedinačnih ulja, ona je ispitivana u nastavku istraživanja.

Heliko bakterija prirodni lek

Na samom početku istraživanja odabrano je 14 aromatičnih biljaka (izop, žalfija, ruzmarin, morač, hajdučka trava, estragon, bosiljak, kleka, majčina dušica, matičnjak, lavanda, nana, origano i čubar) koje rastu na našem podneblju i iz njih je izolovano etarsko ulje.

Ispitan je uticaj dobijenih etarskih ulja na rast Heliko bakterije gajene u laboratoriji.

Pokazalo se da su etarska ulja čubra i origana znatno aktivnija od ostalih ispitivanih ulja, a da je njihova smeša 4 puta aktivnija od pojedinačnih ulja. [1,2]

S obzirom da je smeša etarskih ulja čubra i origana imala mnogo veću aktivnost u eliminaciji Heliko bakterije od pojedinačnih ulja, ona je ispitivana u nastavku istraživanja.

Heliko bakterija prirodni lek
Heliko bakterija prirodni lek

Usledila su istraživanja na eksperimentalnim životinjama.

Laboratorijski miševi su zaraženi Heliko bakterijom.

Kada se infekcija razvila, tretirani su smešom etarskih ulja čubra i origana u toku 14 dana.

Tretman je bio uspešan u 70% slučajeva kod kojih je dokazano da je došlo do potpune eliminacije Heliko bakterije.

U istom istraživanju dokazano je da ispitivana smeša ulja nema nikakve štetne efekte: nije citotoksična, nema imunomodulatorno niti alergeno delovanje, ne remeti jetrene enzme ALT i AST i ne utiče na ekspresiju Citohrom P450 i hem-oksigenaze. [3]

Dobijeni rezultati su nas ohrabrili da nastavimo istraživanja.

Usledila su istraživanja na eksperimentalnim životinjama.

Laboratorijski miševi su zaraženi Heliko bakterijom.

Kada se infekcija razvila, tretirani su smešom etarskih ulja čubra i origana u toku 14 dana.

Tretman je bio uspešan u 70% slučajeva kod kojih je dokazano da je došlo do potpune eliminacije Heliko bakterije.

U istom istraživanju dokazano je da ispitivana smeša ulja nema nikakve štetne efekte: nije citotoksična, nema imunomodulatorno niti alergeno delovanje, ne remeti jetrene enzme ALT i AST i ne utiče na ekspresiju Citohrom P450 i hem-oksigenaze. [3]

Dobijeni rezultati su nas ohrabrili da nastavimo istraživanja.

Heliko bakterija prirodni lek

U cilju dodatnog povećanja efikasnosti, smeši origana i čubra dodato je i etarsko ulje timijana, za koje je dokazana snažna anti-Heliko bakter aktivnost. [4]

Na ovaj način smeša je obogaćena dodatnim jedinjenjima sa antimikrobnim delovanjem i time je smanjena mogućnost da bakterija razvije rezistentnost.

Ovako dobijena smeša tačno definisanog hemijskog sastava dobila je ime HerbELICO® i korišćena je u daljim istraživanjima.

U cilju dodatnog povećanja efikasnosti, smeši origana i čubra dodato je i etarsko ulje timijana, za koje je dokazana snažna anti-Heliko bakter aktivnost. [4]

Na ovaj način smeša je obogaćena dodatnim jedinjenjima sa antimikrobnim delovanjem i time je smanjena mogućnost da bakterija razvije rezistentnost.

Ovako dobijena smeša tačno definisanog hemijskog sastava dobila je ime HerbELICO® i korišćena je u daljim istraživanjima.

Ispitano je delovanje HerbELICO® smeše na različite sojeve Heliko bakterije koji su izolovani iz ljudi sa različitih strana sveta i kontinenata (Kina, Indija, Evropa, Bliski istok, Afrika).

Ispitivani sojevi Heliko bakterije su bili različiti u pogledu njihove rezistencije na antibiotike. Neki su bili rezistentni na antibiotike koji se standardno primenjuju u terapiji infekcije Heliko bakterijom, a neki nisu bili rezistentni.

HerbELICO® je istom snagom eliminisao i antibiotik-rezistentne i antibiotik-nerezistentne sojeve Heliko bakterije!

Takođe, HerbELICO® je podjednakom snagom eliminisao sve sojeve Heliko bakterije koji potiču sa različitih kontinenata! [5]

Ovi rezultati su pokazali da za HerbELICO® preparat ne postoje granice!

Heliko bakterija prirodni lek

U narednom eksperimentu mereno je vreme za koje HerbELICO® dovodi do potpune eliminacije Heliko bakterije gajene u laboratoriji.

Dokazano je da HerbELICO® ubija Heliko bakteriju skoro trenutno kada sa njom dođe u kontakt, tako da već nakon 10 minuta inkubacije nije detektovana ni jedna živa bakterija.

Jedan od dodatnih problema zbog kojih se Heliko bakterija teško leči je to što je unutrašnji zid želuca obložen mucinom – slojem guste sluzi u koju se Heliko bakterija uvlači i tu se uspešno skriva od potencijalnih napadača.

Lekovi koji ne mogu da prodru kroz mucin, neuspešni su u lečenju infekcije Heliko bakterijom.

Zbog toga je bilo neophodno ispitati da li HerbELICO® može da prođe kroz mucin.

Dokazano je da HerbELICO® uspešno prolazi kroz mucinski barijeru i već nakon 30 minuta ubija skoro sve bakterije sa druge strane barijere. [5]

Ispitano je delovanje HerbELICO® smeše na različite sojeve Heliko bakterije koji su izolovani iz ljudi sa različitih strana sveta i kontinenata (Kina, Indija, Evropa, Bliski istok, Afrika).

Ispitivani sojevi Heliko bakterije su bili različiti u pogledu njihove rezistencije na antibiotike. Neki su bili rezistentni na antibiotike koji se standardno primenjuju u terapiji infekcije Heliko bakterijom, a neki nisu bili rezistentni.

HerbELICO® je istom snagom eliminisao i antibiotik-rezistentne i antibiotik-nerezistentne sojeve Heliko bakterije!

Takođe, HerbELICO® je podjednakom snagom eliminisao sve sojeve Heliko bakterije koji potiču sa različitih kontinenata! [5]

Ovi rezultati su pokazali da za HerbELICO® preparat ne postoje granice!

Heliko bakterija prirodni lek

U narednom eksperimentu mereno je vreme za koje HerbELICO® dovodi do potpune eliminacije Heliko bakterije gajene u laboratoriji.

Dokazano je da HerbELICO® ubija Heliko bakteriju skoro trenutno kada sa njom dođe u kontakt, tako da već nakon 10 minuta inkubacije nije detektovana ni jedna živa bakterija.

Jedan od dodatnih problema zbog kojih se Heliko bakterija teško leči je to što je unutrašnji zid želuca obložen mucinom – slojem guste sluzi u koju se Heliko bakterija uvlači i tu se uspešno skriva od potencijalnih napadača.

Lekovi koji ne mogu da prodru kroz mucin, neuspešni su u lečenju infekcije Heliko bakterijom.

Zbog toga je bilo neophodno ispitati da li HerbELICO® može da prođe kroz mucin.

Dokazano je da HerbELICO® uspešno prolazi kroz mucinski barijeru i već nakon 30 minuta ubija skoro sve bakterije sa druge strane barijere. [5]

Na osnovu svih dobijenih rezultata zaključili smo da HerbELICO® efikasano ubija Heliko bakteriju i uspešno prolazi kroz mucin, pri čemu ne ispoljava nikakve štetne efekte, što je bilo dovoljno da se u narednoj fazi posvetimo razvoju farmaceutskog oblika proizvoda.

U saradnji sa farmaceutskom kompanijom Phytonet doo iz Beograda ispitali smo nekoliko farmaceutskih oblika, odlučili se za najpogodniji i registrovali HerbELICO® kao dijetetski suplement u Srbiji.

prirodno-lecenje-Helikobakterije

HerbELICO® dijetetski suplement je sada bio spreman da se u okviru Ankete o zadovoljstvu korisnika ispita njegova efikasnost u eliminaciji Heliko bakterije kod ljudi sa potvrđenom infekcijom.

U Anketi je bilo uključeno ukupno 50 korisnika. Svi korisnici su imali potvrđenu akutnu ili srednje tešku infekciju Heliko bakterijom.

Deset dana od početka terapije, 80% korisnika je izjavilo da više ne oseća simptome infekcije Heliko bakterijom, dok su ostali korisnici simptome izgubili do kraja terapije.

Niko od korisnika nije primetio ni jedan neželjeni efekat tokom terapije.

Od 40 korisnika koji su završili kompletnu terapiju i testirali se nakon šezdeset dana od završetka terapije, njih 32 je imalo negativan rezultat testa na prisustvo Heliko bakterije.

Na osnovu ovih rezultata, zaključeno je da HerbELICO® preparat izuzetno efikasno eliminiše Heliko bakteriju iz želuca čoveka, kada se primenjuje samostalno u prepisanom doznom režimu.

Uspešnost HerbELICO® je procenjena na 80%.

Ostalim korisnicima, čiji rezultat analize je i nakon tretmana bio pozitivan na prisustvo Heliko bakterije, iako su se subjektivno mnogo bolje osećali, preporučen je nastavak lečenja uz pomoć kombinovane terapije HerbELICO® + antibiotici.

Anketu je sprovela Kompanija HerbElixa DOO u saradnji sa Medicinskom laboratorijom Polarislab iz Novog Sada.

Heliko bakterija prirodni lek

Reference

  1. Lesjak et al. (2016): Binary and tertiary mixtures of Satureja hortensis and Origanum vulgare essential oils as potent antimicrobial agents against Helicobacter pylori. Phytother Res 30:476-484.
  2. Knezevic et al. (2018): A colorimetric broth microdilution method for assessment of Helicobacter pylori sensitivity to antimicrobial agents. J Pharma Biomed Analysis, 152: 271-278.
  3. Harmati et al. (2017): Binary mixture of Satureja hortensis and Origanum vulgare subsp. hirtum essential oils: in vivo therapeutic efficiency against Helicobacter pylori infection. Helicobacter e12350.
  4. Dandlen et al. (2011): Antimicrobial activity, cytotoxicity and intracellular growth inhibition of Portuguese Thymus essential oils. Rev Bras Farmacogn, 21: 1012–1024.
  5. Rezulati istraživanja sa Marshall Centre for Infectious Diseases Research and Training, University of Western Australia.

Na osnovu svih dobijenih rezultata zaključili smo da HerbELICO® efikasano ubija Heliko bakteriju i uspešno prolazi kroz mucin, pri čemu ne ispoljava nikakve štetne efekte, što je bilo dovoljno da se u narednoj fazi posvetimo razvoju farmaceutskog oblika proizvoda.

U saradnji sa farmaceutskom kompanijom Phytonet doo iz Beograda ispitali smo nekoliko farmaceutskih oblika, odlučili se za najpogodniji i registrovali HerbELICO® kao dijetetski suplement u Srbiji.

prirodno-lecenje-Helikobakterije

HerbELICO® dijetetski suplement je sada bio spreman da se u okviru Ankete o zadovoljstvu korisnika ispita njegova efikasnost u eliminaciji Heliko bakterije kod ljudi sa potvrđenom infekcijom.

U Anketi je bilo uključeno ukupno 50 korisnika. Svi korisnici su imali potvrđenu akutnu ili srednje tešku infekciju Heliko bakterijom.

Deset dana od početka terapije, 80% korisnika je izjavilo da više ne oseća simptome infekcije Heliko bakterijom, dok su ostali korisnici simptome izgubili do kraja terapije.

Niko od korisnika nije primetio ni jedan neželjeni efekat tokom terapije.

Od 40 korisnika koji su završili kompletnu terapiju i testirali se nakon šezdeset dana od završetka terapije, njih 32 je imalo negativan rezultat testa na prisustvo Heliko bakterije.

Na osnovu ovih rezultata, zaključeno je da HerbELICO® preparat izuzetno efikasno eliminiše Heliko bakteriju iz želuca čoveka, kada se primenjuje samostalno u prepisanom doznom režimu.

Uspešnost HerbELICO® je procenjena na 80%.

Ostalim korisnicima, čiji rezultat analize je i nakon tretmana bio pozitivan na prisustvo Heliko bakterije, iako su se subjektivno mnogo bolje osećali, preporučen je nastavak lečenja uz pomoć kombinovane terapije HerbELICO® + antibiotici.

Anketu je sprovela Kompanija HerbElixa DOO u saradnji sa Medicinskom laboratorijom Polarislab iz Novog Sada.

Heliko bakterija prirodni lek

Reference

  1. Lesjak et al. (2016): Binary and tertiary mixtures of Satureja hortensis and Origanum vulgare essential oils as potent antimicrobial agents against Helicobacter pylori. Phytother Res 30:476-484.
  2. Knezevic et al. (2018): A colorimetric broth microdilution method for assessment of Helicobacter pylori sensitivity to antimicrobial agents. J Pharma Biomed Analysis, 152: 271-278.
  3. Harmati et al. (2017): Binary mixture of Satureja hortensis and Origanum vulgare subsp. hirtum essential oils: in vivo therapeutic efficiency against Helicobacter pylori infection. Helicobacter e12350.
  4. Dandlen et al. (2011): Antimicrobial activity, cytotoxicity and intracellular growth inhibition of Portuguese Thymus essential oils. Rev Bras Farmacogn, 21: 1012–1024.
  5. Rezultati istraživanja sa Marshall Centre for Infectious Diseases Research and Training, University of Western Australia.
PORUČI HerbELICO